Vahinkosaneeraus

Vahinkosaneeraukset Helsin­gissä ja Uudella­maalla

Vahinko­saneeraus­palvelui­himme kuuluvat kosteusvaurion paikallistaminen, purku-, kuivaustyöt, desin­fioinnit ja sanee­raustyöt. Vahinko­sanee­rauksia tarjoamme siis avaimet käteen- periaat­teella alusta loppuun asti. Kosteus­vauriot ja home­vauriot on syytä vahinko­saneerata mahdol­lisimman pian, jotta haital­lisilta terveys­vaikutuk­silta vältyt­täisiin. Homevauriota edeltää aina kosteus­vaurio, jonka vuoksi kosteusvaurio on syytä korjata heti sen löydyttyä. Vahinko­saneera­misen ammatti­laisemme tekevät vahinko­sanee­rauksia Helsingissä, pää­kaupunki­seudulla ja Uudellamaalla.

Turval­linen vahinko­sanee­raus

Vahinkosanee­rauk­sessa eristämme huolel­lisesti aina vaurioi­tuneen asuintilan muista tiloista. Ali­paineistus­kaluston ja huolel­lisen osastoinnin avulla varmistetaan, ettei homepitoista ilmaa kulkeudu puhtaisiin asuin­tiloihin. Jos homevaurio on paikallinen, voi puhtaisiin asuintiloihin jäädä asumaan vahinko­saneerauksen ajaksi. Homevaurioiden ollessa laajalle levinneitä, on aiheellista muuttaa muualle korjauksen ajaksi.

Vahinko­sanee­rauksen aikana myös käytetään aina asianmukaista suojavarustusta. Lopuksi suoritetaan desinfiointi tai otsonointi, millä varmistetaan ettei hengitys­ilmaan jää homeitiöitä ja mikrobeja.

Teemme vahinko­sanee­rauksia yhteis­työssä vakuutus­yhtiöiden kanssa.

Pääsivulle pääset tästä!