Grahn Vahinkosaneeraus toteuttaa kaikki asbestipurkutyöt ja tavanomaiset purkutyöt ammattitaidolla - Tilaa asbestipurku nyt!

Vahinkokohteiden purkutyöt

Ammattitaitoinen purkuryhmämme varmistaa onnistuneet ja luotettavat purkutyöt aikataulussa ja nopealla vasteajalla. Suoritamme kaikki kiinteistövahinkokohteiden sekä tavanomaiset purkutyöt. Olemme toteuttaneet satoja vesi- ja palovahinkokohteiden purkuprojekteja, emmekä pelkää tarttua myöskään pienempiin purkutöihin.

 

 

Purkutöidemme yhteydessä kaikki purettavat tilat osastoidaan, suojataan ja alipaineistetaan – Huolelliset esivalmistelut ehkäisevät pölyn pääsyn työmaa-alueen ulkopuolelle ja suojaavat säilytettäviä rakenteita.

 

Huolehdimme myös kohteiden dokumentoinnista sekä jätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja kierrätyksestä.

 

asbestipurku

Asbestipurku

Toteutamme asbestipurkutyöt vuosien kokemuksella ja erityistä huolellisuutta noudattaen, ettei pöly pääse leviämään purkualueen ulkopuolelle.

 

Asbestinpurku on luvanvaraista työtä, joka tulee tehdä aina huolellisesti kunnon laitteistoilla, jotka ovat huollettuja säännöllisesti.

Asbestipurkutyön jälkeen teemme purkualueella ilmamittauksen, jolla varmistetaan, että tilat ovat varmasti puhtaana asbestista.

Tarjoamme asbestipurkua taloyhtiöille, rakennusliikkeille, yksityisille asiakkaille, jne.

 

Toteutamme kaikenkokoiset asbestipurkuhankkeet pääkaupunkiseudun alueella. Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

asbestipurku

Kreosootti ja muut haitta-ainepurkutyöt

Kreosootin purkutyöt

Yrityksemme on erikoistunut kreosootin purkutöihin – Käytössämme on työhön vaadittava erikoiskalusto, jolla purkutyöt voidaan tehdä laadukkaasti ja turvallisesti.

Olemme toteuttaneet lukuisia kreosoottipurkuja esim. vanhojen rakennusten kellareissa, asunnoissa, jne.

Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita.

Tyypillisimpiä rakennusmateriaalien haitallisia aineita ovat asbestin lisäksi PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet sekä haitalliset metalliyhdisteet (esim. lyijy). Tyypillisiä materiaaleihin imeytyneitä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt sekä PAH-yhdisteet, joiden purkaminen vaatii aina erityistä huomiota.

Asbesti rakennusmateriaalina

Terveydelle haitallista asbestia on käytetty Suomessa rakennusmateriaalina vuosina 1922-1992. Asbestia on käytetty mm. putki- ja ruiskutuseristeissä, kiinnityslaasteissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, muovimatoissa, kaakeleissa, vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa jne.

Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alussa, myyminen ja käyttöönotto vuonna 1994. Kielloista huomatta on asbestipitoisia rakennusmateriaaleja saatettu käyttää vielä vuoden 1994 jälkeen.

 

Kohteen suunnitteluvaiheessa tulee toteuttaa asbestikartoitus, jolla voidaan selvittää tarvitaanko asbestipurkua. Kartoituksen tulee olla järjestelmällinen ja luotettava, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätökset mahdollisista asbestipitoisuuksista. Mikäli asbestipitoisuuksista ei voida täysin muutoin varmistua, arviointi tulee toteuttaa laboratorioanalyysin avulla. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa sijaitseva asbesti, sen määrä ja laatu. Tieto tulee kirjata tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti, esimerkiksi sanallisesti ja valokuvien avulla. AHA-asiantuntijamme tekevät rakennuksiin tarpeelliset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset. Kartoituksen avulla määritetään käytettävä purkutapa- voidaanko purettavat rakenteet purkaa normaalina purkuna vai tuleeko purkutyöt toteuttaa haitta-ainepurkuna.

Haitta-ainepurku, menetelmät

Haitta-ainekapseloinnit

 

Kaikkia haitta-aineita ei aina voida purkaa pois, joten välillä niitä joudutaan kapseloimaan tiiviillä aineilla. Toteutamme haitta-aineiden kapselointia mm. kreosoottitöiden yhteydessä.

 

Osastointimenetelmä

 

Osastointimentelmää käytetään mm. kun kohteessa on näkyvää homekasvustoa tai jos rakenteet ovat märkiä pitkäaikaisen veden, putkivuotojen tai kosteuden tiivistymisen johdosta. Pienissä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku- ja korjaustöissä pölyn leviäminen ympäristöön estetään käyttämällä kohdepoistoa. Osastointi on syytä rakentaa ja varautua alipaineistuksen järjestämiseen myös purku- ja korjaustöissä, joissa on kosteusvaurio tai vauriosta ei ole havaintoa, mutta tilan käyttäjillä on havaittuhomealtistukselle esim. tyypillisiä hengitystieoireita. Asbestipurku toteutetaan osastointimenetelmää hyödyntäen.

Yhteistyössä

Grahn Vahinkosaneeraus on suomalainen vahinkosaneerauksen ammattilainen. Toimimme pääkaupunkiseudulla. Olemme osa Rakennus Grahnia.

Projekti mielessä? Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun pian yhteyttä